Κυβέρνηση της Ελλάδας

Κυβέρνηση της Ελλάδας

Η σύνθεση της μεταβατικής κυβέρνησης συνεργασίας (από 11/11/2011)

 

Πρωθυπουργός: Λουκάς Παπαδήμος

 Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης: Ευάγγελος Βενιζέλος - Θεόδωρος Πάγκαλος