Δήμος Αγίου Δημητρίου

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ  ΜΑΡΙΑ
ΨΩΜΑΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΑΝΘΗ
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ