Δήμος Εορδαίας

ΛΩΤΙΔΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ
ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΙΓΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ