Δήμος Ηρακλείου (Κρήτης)

ΒΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ