Δήμος Κιλκίς

ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ