Δήμος Νάουσας

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ