Δήμος Περιστερίου

ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δήμος Περιστερίου)
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ