Δήμος Ρόδου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΡΥΣΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΚΛΕΙΑΝΝΑ