Δήμος Ρόδου

ΧΡΥΣΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΚΛΕΙΑΝΝΑ