Δήμος Ρόδου

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΚΛΕΙΑΝΝΑ