Δήμος Ρόδου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΚΛΕΙΑΝΝΑ