Δήμος Ρόδου

ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΡΥΣΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΚΛΕΙΑΝΝΑ