Δήμος Σερρών

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΘΗΣ