ΒΕΝΙΖEΛΟΣ

Ομιλία Ευ. Βενιζέλου στο συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Προμηθειών Δημοσίου Υλικών Άμυνας – Ασφάλειας και Διττής Χρήσεως.
Εξαγωγών. Έρευνας και Τεχνολογίας και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

Ομιλία Ευ. Βενιζέλου στο συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Προμηθειών Δημοσίου Υλικών Άμυνας – Ασφάλειας και Διττής Χρήσεως.
Εξαγωγών. Έρευνας και Τεχνολογίας και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

Δηλώσεις Ευ. Βενιζέλου σχετικά με την παραχώρηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Δηλώσεις Ευ. Βενιζέλου σχετικά με την επικαιρότητα

Θεσσαλονίκη, Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010