ΦΩΛΙΑΣ

«Χαρίκλεια Καβάφη» του Κοραή Δαμάτη - Diastixo.gr - diastixo.gr


«Χαρίκλεια Καβάφη» του Κοραή Δαμάτη - Diastixo.gr
diastixo.gr
Δυο καρέκλες. Το διπλό κρεβάτι. Το παράθυρο. Οι κουρτίνες. Το λαβομάνο με το πεσκίρι. Το ερμάρι. Ο μεγάλος καθρέφτης. Μες στον καθρέφτη εγώ. Και κείνος.