ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

1η Διάσκεψη. Πέντε Πειρατικές ώρες.

Τμήμα της αίθουσας όπου βρεθήκαμε

Τμήμα της αίθουσας όπου βρεθήκαμε

Έχοντας κάνει όλες τις μέχρι τώρα συναντήσεις μας σε καφέ, φάνηκε πως ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα.