ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ RSS

Τα «Όχι» του σήμερα - Η Αυγή


Τα «Όχι» του σήμερα
Η Αυγή
Από το ένα μέρος ένα άνθισμα, μια ανώνυμη ανάσταση και από το άλλο μέρος ο καρκίνος της 'Μπρετάνιας' (εννοεί το ξενοδοχείο της Μ. Βρετανίας, όπου μακριά από το μέτωπο είχαν εγκατασταθεί όλο εκείνο το διάστημα του πολέμου το Γενικό Επιτελείο και η ...