Ροές Πολιτικών

11 & 12.6.2018: Η Ελλάδα Μετά ΙΙ

Ευάγγελος Βενιζέλος posted a photo:

 Η Ελλάδα Μετά ΙΙ

Συνέδριο του Κύκλου Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση
Αθήνα, 11 & 12 Ιουνίου 2018
Σε συνεργασία με την ΣΥΜΕΩΝ Γ. ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΑΕ

Foto: Χρίστος Σιμάτος

11 & 12.6.2018: Η Ελλάδα Μετά ΙΙ

Ευάγγελος Βενιζέλος posted a photo:

 Η Ελλάδα Μετά ΙΙ

Συνέδριο του Κύκλου Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση
Αθήνα, 11 & 12 Ιουνίου 2018
Σε συνεργασία με την ΣΥΜΕΩΝ Γ. ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΑΕ

Foto: Χρίστος Σιμάτος

11 & 12.6.2018: Η Ελλάδα Μετά ΙΙ

Ευάγγελος Βενιζέλος posted a photo:

 Η Ελλάδα Μετά ΙΙ

Συνέδριο του Κύκλου Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση
Αθήνα, 11 & 12 Ιουνίου 2018
Σε συνεργασία με την ΣΥΜΕΩΝ Γ. ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΑΕ

Foto: Χρίστος Σιμάτος

11 & 12.6.2018: Η Ελλάδα Μετά ΙΙ

Ευάγγελος Βενιζέλος posted a photo:

 Η Ελλάδα Μετά ΙΙ

Συνέδριο του Κύκλου Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση
Αθήνα, 11 & 12 Ιουνίου 2018
Σε συνεργασία με την ΣΥΜΕΩΝ Γ. ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΑΕ

Foto: Χρίστος Σιμάτος

11 & 12.6.2018: Η Ελλάδα Μετά ΙΙ

Ευάγγελος Βενιζέλος posted a photo:

 Η Ελλάδα Μετά ΙΙ

Συνέδριο του Κύκλου Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση
Αθήνα, 11 & 12 Ιουνίου 2018
Σε συνεργασία με την ΣΥΜΕΩΝ Γ. ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΑΕ

Foto: Χρίστος Σιμάτος