Ροή ΣΠΟΝΤΗ

Τοποθέτηση επί του απολογισμού

Κύριε Περιφερειάρχη, κ.Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των θεσμικών παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και κομμάτων, φίλες και φίλοι,

Σήμερα σ΄αυτή την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γίνεται δημόσια ο απολογισμός των πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής της Δυτ.Μακεδονίας, όπως προβλέπεται από τον Καλλικράτη αλλά και ως θα όφειλε να πράξει οιοσδήποτε αιρετός, συνεπής με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της συμμετοχής και της ενημέρωσης των θεσμικών οργάνων, των φορέων και των πολιτών.

ΣΠΟΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ)

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) ΣΠΟΝΤΗ

Φίλες και φίλοι, Συμπολίτισσες και συμπολίτες, Στα πολλά χρόνια ενεργής συμμετοχής και προσφοράς μου στον τόπο μας, μέσα από διάφορους φορείς και θεσμούς, βίωσα την αγωνία των ανθρώπων που νοιάζονται για το μέλλον του Νομού. Γι αυτό, αγωνίστηκα να δώσω λύσεις σε μικρά και σε μεγάλα ζητήματα, μέσα από κινήματα και συλλογικές οργανώσεις. Στόχος μου πάντα ήταν και είναι, με ήθος, ευθύνη και αξιοπρέπεια, να πετύχω όσα είναι δυνατόν περισσότερα για τους συμπολίτες μου και να συμβάλω στην πορεία του τόπου, στο αύριο.