ΚΚΕ (μ-λ)

ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ  ΣΤΕΛΙΟΣ
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μαρξιστικό-λενινιστικό)
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου