ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η ίδρυση της Κοινωνικής Συμφωνίας είναι αποτέλεσμα των ριζικών μεταβολών που συντελούνται στην κοινωνική και οικονομική συγκρότηση της χώρας, καθώς και στη λειτουργία των θεσμών και του πολιτικού συστήματος.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου