ΠΑΣΟΚ

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του  ΠΑΥΣΑΝΙΑ
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου