ΣΥΡΙΖΑ

Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ)
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ)
Κουρδομένος Ιωάννης
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου