Α' Θεσσαλονίκης

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΙΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΕΥΑ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΡΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ