Α' Θεσσαλονίκης

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΙΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΕΥΑ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ