Α' Θεσσαλονίκης

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΙΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΕΥΑ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ)
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΖΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ