Α' Θεσσαλονίκης

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΙΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΕΥΑ
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΖΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΑΖΙΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ (ΝΕΤΑ)