Α' Θεσσαλονίκης

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΙΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΕΥΑ
ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ