Αιτωλοακαρνανίας

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
ΧΑΤΖΗ ΛΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ