Αιτωλοακαρνανίας

ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ (ΖΕΦΗ)
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ