Β' Θεσσαλονίκης

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΥΛΒΑΝΑ
ΜΑΤΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΥΦΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΑΓΑΣ ΑΔΑΜ
ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ