Ημαθίας

ΣΟΦΡΟΝΩΦ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ