Ημαθίας

ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ