Ιωαννίνων

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΡΟΓΚΟΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ