Καβάλας

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ