Καβάλας

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ