Καβάλας

ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ