Καβάλας

ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ