Κορινθίας

ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ