Κορινθίας

ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ ΑΘΗΝΑ
ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ