Κοζάνης

ΣΙΑΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΚΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ