Κοζάνης

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΚΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ