Κοζάνης

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΚΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ