Μαγνησίας

ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ