Μαγνησίας

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ