Μαγνησίας

ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ