Μαγνησίας

ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ