Μαγνησίας

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ