Σερρών

image
image
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ