Τρικάλων

ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΡΕΝ
ΛΑΣΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΒΑΙΟΥ
ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΑΛΛΟΥ-ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ