ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Δ. Σκύδρας)

ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ