Δύναμη για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ