Ομάδα Δημιουργίας για τη Θεσσαλονίκη

ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, του ΓΕΩΡΓΙΟΥ