ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ

ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ)