ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γεννήθηκα στη Λάρισα στις 28/7/1964.  Οι γονείς μου, Δημήτριος Διαμάντος (αποθανών), Αρχιτέκτων από το Ελευ-θεραί του Δήμου Κοιλάδος και, νυν Δήμου Λάρισας και, Λόλα Διαμάντου, νοικο-κυρά από την Τερψιθέα του Δήμου Λάρισας, με καταγωγή από την Αγιά.  Παντρεμένος με την Βάσω Ναπ. Περιστέρη, Πολιτικό Μηχανικό, Ελεύθερο επαγγελματία.  Έχω πέντε παιδιά, 4 αγόρια ( 17, 4 και 3 χρονών καθώς και 12 μηνών) και μία κόρη (13 χρονών).  Έχω μία αδελφή την Νίκη, δασκάλα και παντρεμένη με τον Θωμά Παρα-σκευά, Αρχιτέκτων και, νυν Πρόεδρο του ΣΑΔΑΣ ν. Λάρισας.

 

Αναλυτικά

Πιστεύω βαθύτατα στην Κοινοβουλευτική Συμμετοχική Δημοκρατία, με την Ιδεολογία του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού. Είμαι ενάντια στον Ρατσισμό και στον Κοινωνικό αποκλεισμό, με όποια μορφή και προς κάθε κατεύθυνση αν εκδηλώνεται, καθώς και, ενάντια σε κάθε ενέργεια επιβολής και προσβολής των Εθνικών και Θρη-σκευτικών συμβόλων και Ιστορικών μας καταβολών, που θέτουν σε αμφιβολία και διακινδύνευση την Εθνική μας υπόσταση και την λαϊκή μας συνοχή.

Το μοντέλο λειτουργίας πιστεύω ότι πρέπει να είναι το ελάχιστα αναγκαίο, αποτελεσματικό και παρεμβατικό ως εγγυητής Κράτος, σε μία Ελεύθερη Οικονομία της Κοινωνικής Αγοράς. Η ενασχόληση με τα κοινά, πιστεύω ότι πρέπει να διέπεται από αλτρουισμό και απαραίτητα, από αποκλεισμό κάθε επιδίωξης πλουτισμού, επί της αξιοποίησης θέσης εξουσίας ή πλεονεκτικής θέσης πληροφόρησης. Το ασυμβίβαστο για μία θε-σμική ιδιότητα και θέση, δεν θεωρώ ότι είναι μόνο ό,τι ο νόμος προβλέπει αλλά, και ό,τι ο προσωπικός αξιακός κώδικας πολιτικού ήθους επιβάλλει.

Σπουδές & Διαρκής εκπαίδευση

Σπουδές 1-2 & 3βάθμιας εκπαίδευσης & ΜΤΣ

 • Τελείωσα τις εγκύκλιες σπουδές μου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρισας ( Αριστούχος).
 • Περαίωσα με επιτυχία τις σπουδές μου στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, ολοκληρώνοντας την θεωρία και φθάνοντας στο επίπεδο Μέσης στο πιάνο.
 • Στην 3βάθμια Ανώτατη εκπαίδευση σπούδασα διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Έλαβα το δίπλωμα μου με βαθμό «Λίαν καλώς» ενώ, βαθμολογήθηκα και από τους 3 αξιολογητές Καθηγητές με «Άριστα» στην διπλωματική μου εργασία επί των σύμμικτων πλακών που αποτελούσε και τμήμα ερευνητικής εργασίας του Καθηγητή κου Ευάγγελου Γαλούση.
 • Είμαι υποψήφιος για Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜΤΣ) στο ΕΑΠ, στον τομέα του «Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων».

Επαγγελματικοί τίτλοι και Ιδιαίτερες επαγγελματικές γνώσεις & δεξιότητες

 • Κατέχω Εργοληπτικό πτυχίο Δημοσίων Έργων για τις κατηγορίες κτιριακών, υδραυλικών και Οδοποιίας έργων, σε τάξη Α2 καθώς και βιομηχανικών- ενεργειακών και Λιμενικών έργων σε τάξη Α1.
 • Είμαι πιστοποιημένος «Τεχνικός Ασφαλείας», με βάση και τη συμμετοχή μου σε αντίστοιχο πρόγραμμα με θέμα «η Ασφάλεια της εργασίας και ο ρόλος του Διπλ. Μηχανικού – Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά έργα».
 • Είμαι πιστοποιημένος «Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων» κατά την απαίτηση του ΚΕΝΑΚ παρακολούθησης ειδικού σεμιναρίου (150 ωρών) όπως και, σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για «Λογισμικό υπολογισμού και αξιολόγησης ενεργεια-κής απόδοσης κτιρίων», καθώς και για την «Μεθοδολογία υπολογισμού Φ/Σ και Χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσής τους».
 • Γνωρίζω άριστα την χρήση Η/Υ σε προγράμματα του επαγγέλματός μου (CAD, στατικών μελετών, αμοιβών Ιδιωτικών έργων, μελέτης Πυρασφάλειας) καθώς και, στα προγράμματα OFFICE ( Word, Excel, Power Point) και του Διαδικτύου.

Συμμετοχή σε Επιστημονικό έργο -Συνέδρια- Επιστημονικές εκδηλώσεις

 • Συμμετείχα σε «Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας» του ΤΕΕ για πλήθος Επι-στημονικών θεμάτων, βάσει της ειδικότητάς μου.
 • Παρακολούθησα πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων από Πιστοποιημένους Φορείς ( ΤΕΕ, ΚΕΤΕΑΘ, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, UIA, κά) πάνω στην ειδικότητα και στο επάγγελμά μου.
 • Επίσης, συμμετείχα σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια ( ενδεικτικά αναφέρω, Συνέδρια «Σκυροδέματος», Συνέδριο «Μεγάλων Φραγμάτων», Συνέδριο για την «Βέλτιστη Διαχείριση του Αχελώου», Συνέδριο για τις «ΑΠΕ», Συνέδριο για τις «Μεσαίες Πόλεις και Αρχιτεκτονική» - «Μεσαίες Πόλεις και Βιοκλιματικός Σχεδια-σμός», Συνέδριο «Πιστοποίησης και ποιότητας τροφίμων» κά. καθώς και, σε πλή-θος Επιστημονικών Ημερίδων.
 • Συμμετείχα επίσης, σε όλα τα Αναπτυξιακά Συνέδρια και Ημερίδες του ΤΕΕ, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των Ν.Α. και των ΤΕΔΚ της Θεσσαλίας που αφορούσαν την πορεία του Γ’ ΚΠΣ και την προετοιμασία του ΕΣΠΑ.
 • Συμμετείχα ακόμη, σε «άσκηση προσομοίωσης σεισμού» στα πλαίσια υλο-ποίησης του Προγράμματος του «Μεσογειακού Δικτύου για Ανθρωπιστική Δράση και Διαχείριση Κρίσιμων Καταστάσεων Μεγίστου Κινδύνου» (MEDACHTU).
 • Συμμετείχα ως εισηγητής στα πλείστα των προαναφερομένων και σε άλλες Επιστημονικές εκδηλώσεις Επιστημονικών φορέων ( ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, Επιστημονικών Συλλόγων), Παραγωγικών φορέων ( Επιμελητήρια, Εμπορικός Σύλλογος, ΣΘΕΒ) καθώς και ΜΗΚΥΟ ( Σύλλογος Φίλων του Πηνειού , ΔΡΥΑΣ, Θεσσαλοί Πολίτες).

Γλωσσική συνεννόηση

 • Στην Ελληνική γλώσσα Άριστα, στην Αγγλική γλώσσα καλώς.

Επαγγελματική δράση

 • Δραστηριοποιούμαι ως Ελεύθερος Επαγγελματίας (ατομική επιχείρηση) από τον Απρίλιο του 1989.
 • Ασχολούμαι μέχρι σήμερα, με την Μελέτη και Κατασκευή Ιδιωτικών έργων
 • (κύρια κτιριακών).
 • Από το 1993 ( που έλαβα το Εργοληπτικό Πτυχίο ΔΕ) ασχολήθηκα και με την κατασκευή Δημοσίων Έργων στο νομό Λάρισας και Τρικάλων, αναλαμβάνο-ντας πλήθος έργων Κτιριακών, Υδραυλικών, Λιμενικών και Οδοποιίας.
 • Δίδαξα ως ωρομίσθιος καθηγητής, από το 1999-2005, σε ΙΕΚ του ν. Λάρι-σας (1ο-2ο- ΟΑΕΔ και σε Ιδιωτικό).
 • Επίσης, στο τεχνικό μου γραφείο παρακολούθησα την διεξαγωγή της πτυ-χιακής άσκησης φοιτητών μηχανικών του Πολυτεχνείου Ξάνθης και σπουδαστών του ΤΕΙ Λάρισας, μέσω ΕΠΕΑΑΚ.
 • Διετέλεσα «Εμπειρογνώμονας» και «Πραγματογνώμονας» για το ΤΕΕ και την Ελληνική Δικαιοσύνη σε ζητήματα με Τεχνικό αντικείμενο.

Συγγραφικό έργο

 • Συνέγραψα βιβλιογραφικές σημειώσεις, κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως ωρομίσθιος Καθηγητής, για «CAD σχεδίαση μέσω Η/Υ», «εκμάθηση βασι-κών λειτουργιών Η/Υ», «GIS- Ασκήσεις Τοπογραφίας».
 • Συνέγραψα και παρουσίασα πλήθος Επιστημονικών Εισηγήσεων ( ενδεικτικά αναφέρω για « Αρχιτεκτονική Ορεινών Οικισμών», «Υδάτινοι Πόροι», « Μεσαίες Πόλεις και Αρχιτεκτονική & Βιοκλιματικός Σχεδιασμός», «Αναπτυξιακή Προοπτική Θεσσαλίας μέσα από το ΕΣΠΑ» κά.
 • Δημοσίευσα στον Ημερήσιο και περιοδικό Τύπο της Θεσσαλίας καθώς και στο Ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ και του Περιφ. Τμ. Κεντρ. & Δυτ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ πλήθος άρθρων με επιστημονικό και Αναπτυξιακό θεματολόγιο καθώς, και σε θέματα που άπτονται των ειδικών επαγγελματικών και ασφαλιστικών θεμάτων των Μηχανι-κών και των λοιπών Επιστημόνων.

Κοινωνική δράση

 • Είμαι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων & φίλων παιδιών με σύνδρομο Down.
 • Είμαι Εθελοντής Αιμοδότης (από το 1989).
 • Διετέλεσα μέλος του ΔΣ Δημοτικής Πινακοθήκης-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα (1998-2006).
 • Διετέλεσα μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης των Μεσογειακών αγώνων «Βόλος-Λάρισα 2013» καθώς και, της 1ης Οργανωτικής Επιτροπής.
 • Είμαι μέλος των «Φίλων της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων» του Δήμου Λαρισαίων.
 • Είμαι μέλος και εκ των βασικών συντελεστών πρόσφατης «πρωτοβουλίας πολιτών» για την «άμεση ολοκλήρωση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας»

Συνδικαλιστική δράση

 • Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, διετέλεσα μέλος του ΔΣ του Συλλόγου φοιτητών και ως εκπρόσωπός τους μέλος της Συγκλήτου και του εκλεκτορικού σώματος των Πρυτανικών εκλογών.
 • Συμμετείχα στο 14ο Πανσπουδαστικό Συνέδριο το 1984 στο οποίο ήμουν και μέλος του Προεδρείου.
 • Διετέλεσα επί δύο θητείες Πρόεδρος Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών ν. Λάρισας(1991-1994).
 • Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διετέλεσα μέλος Κ. Α/πείας ΤΕΕ (1991-1994 και 2003-2006).
 • Στο Περιφερειακό τμήμα Κεντρ. & Δυτ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ διετέλεσα στη ΔΕ ως μέλος (1997-2000),ως Αντιπρόεδρος (2001-2003) και, δύο φορές ως Πρόεδρος (2004-2009).
 • Στις πρόσφατες εκλογές του ΤΕΕ, της 25ης Απριλίου ( θητεία 2010-2013) επανεξελέγη με την ΔΚΜ στην Κεντρική Α/πεία πρώτος σε ψήφους και μέσα στην 10άδα πανελλαδικά καθώς και, στο τμήμα Κεντρ. & Δυτ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ πρώτος σε ψήφους, επανεκλέχτηκα για 3η φορά Πρόεδρος για τη θητεία 2010-2013..
 • Είμαι μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος στο ΔΣ του οποί-ου υπήρξα 1ο αναπληρωματικό μέλος, και Ιδρυτικό μέλος του τοπικού παραρτήματος στο ν. Λάρισας- πλειοψηφών δε μέλος του 1ου ΔΣ.
 • Υπήρξα ο μακροβιότερος Πρόεδρος της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών (ΔΚΜ) Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας (1998-2008) ενώ, υπήρξα και μέλος της Κεντρικής ΔΕ της ΔΚΜ με αρμοδιότητα στα Περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ (2003-2006).
 • Είμαι Πρόεδρος ΟΚΕ ν. Λάρισας ( 2009-2010), και μέλος του Περιφερεια-κού Συμβουλίου Θεσσαλίας και Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Θεσσαλίας του Γ΄ΚΠΣ (2004-2010) καθώς, και του ΕΣΠΑ Χ.Ε. Θεσσαλίας.-Στ. Ελλάδας.- Ηπείρου.
 • Είμαι μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα Επενδυτικά Σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου.

Πολιτική δράση

 • Μέλος της ΜΑΚΙ-ΟΝΝΕΔ Λάρισας (από το 1979),διετέλεσα υπεύθυνος ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Ξάνθης (1983- αρχές 1985) και μέλος του ΚΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ( με Πρόε-δρο της ΟΝΝΕΔ τον Β. Μιχαλολιάκο και Υπ. Φοιτητικού τον Γ. Αναγνωστάκο).
 • Τον Σεπτέμβριο του 1985 υπήρξα από τα Ιδρυτικά μέλη της Δημοκρατικής Ανανέωσης (ΔΗ.ΑΝΑ.) με τον Πρόεδρο κο Κωστή Στεφανόπουλο, διατελών μέλος της ΚΕ και επί δύο θητείες μέλος του ΕΓ της νεολαίας της ΑΔΗΝ, μέχρι και τις Ευ-ρωεκλογές του Ιουνίου του 1994,οπότε και ανεστάλη η πολιτική δράση της και, επα-νήλθα στην ΝΔ.
 • Είμαι μέλος της ΝΟΣ στο ν. Λάρισας και συμμετείχα ως μέλος σε όλα τα Συνέδρια της ΝΔ (1998-σήμερα).
 • Είμαι μέλος του Τομέα Δημοσίων Έργων της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
 • Στις πρόσφατες Βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 κατήλθα ως Υποψήφιος Βουλευτής ν. Λάρισας με την ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Φωτογραφίες

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επίσκεψη στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
Επίσκεψη στα γραφείο των Αστικών ΚΤΕΛ Λάρισας
Επισκέφτηκε την 4η Πανελλαδική συνδιάσκεψη του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχω
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Κατσαρό Νίκο.
Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Επικοινωνία

Στ. Επικοινωνίας: 

 Διεύθυνση: Περραιβού 8, Λάρισα 

Τηλέφωνο:2410-530324 / 532291
Φαξ:2410-538930
e-mail: [email protected]

Σύνδεσμος στο προφίλ του πολιτικού : 
 
Ενσωματώστε τον σύνδεσμο του/της ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στις ιστοσελίδες και blog σας, και προωθήστε το προφίλ του πολιτικού στο e-politikos.gr.
Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα: