Ερώτηση για την "Κατάθεση δωρεάς της Τράπεζας Πειραιώς προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας"

ΕΡΩΤΗΣΗΠΡΟΣ:- Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Π. Κουρουμπλή- Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο- Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Ν. Πα-ρασκευόπουλοΘΕΜΑ: «Κατάθεση δωρεάς της Τράπεζας Πειραιώς προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε προσωπικό λογαριασμό του Περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη.».Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,Όπως προκύπτει από δημόσιες παρεμβάσεις – Δελτία Τύπου του Συνδυασμού της Ελάσ-σονος Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας «ΕΛΠΙ-ΔΑ», καθώς και σωρεία δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου της Δυτικής Μακεδονίας, με την υπ’ αριθ. 2417/15(28.12.2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγινε αποδεκτή δωρεά ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2000 €) από την Τράπεζα Πειραιώς προς την Περιφέρεια. Το ποσό της δωρεάς, ζητήθηκε εκ μέρους της Περιφέρειας, να κατα-τεθεί σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. Σημειώνεται ότι πρόεδρος και διατάκτης της Οικονομικής Επιτροπής ήταν την περίοδο εκείνη ο Περιφερειάρχης κ. Καρυπίδης. Όπως προκύπτει από την ίδια αυτή απόφαση, σε συνδυασμό με τη δημόσια ομολογία του ιδίου του κ. Καρυπίδη, ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφά-σισε να πιστώσει τη δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να διατεθεί "για την κά-λυψη δαπανών δημοσίων σχέσεων Γραφείου Περιφερειάρχη, αλλά κυρίως για τη βοήθεια αναξιοπαθούντων πολιτών”, δεν είναι όπως θα έπρεπε λογαριασμός της Περιφέρειας ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αλλά προσωπικός λογαριασμός του Περιφερειάρ-χη κ. Καρυπίδη! Εκ των υστέρων, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας επελήφθη εκ νέου του θέματος μετά από αλληλογραφία της Τράπεζας Πειραιώς που ζητούσε την επιστροφή του ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος και, με νεότερη απόφασή της (υπ’ αριθ. 358/9.3.2016), αποφάσισε την επιστροφή του ανωτέρω ποσού από λογαριασμό της Περιφέρειας στον οποίο είχε, επίσης, κατατεθεί. Φαίνεται ότι, για άγνωστους λόγους, το εν λόγω ποσό είχε κατατεθεί δύο φορές, μια στον αρχικώς υποδειχθέντα από την Οικονομική Επιτροπή προ-σωπικό λογαριασμό του Περιφερειάρχη, και μία επιπλέον σε λογαριασμό της Περιφέρειας. Πρωτοφανώς, αντί να επιστραφεί από τον Περιφερειάρχη το ποσό που παρανόμως είχε κατατεθεί στον προσωπικό του λογαριασμό, επιστράφηκε το ποσό που είχε πιστωθεί σε λογαριασμό της Περιφέρειας, ως αχρεωστήτως καταβληθέν!Επειδή το ανωτέρω γεγονός της διαχείρισης ποσών για την κάλυψη δαπανών δημοσίων σχέσεων του Γραφείου Περιφερειάρχη και δαπανών για την βοήθεια αναξιοπαθούντων πολιτών, από προσωπικό λογαριασμό του κ. Καρυπίδη ως φυσικού προσώπου, συνιστά πρωτοφανές θεσμικό και δημοσιολογιστικό ατοπήμα.Επειδή το ατόπημα αυτό έχει θορυβήσει ιδιαιτέρως την τοπική κοινωνία, όπως καταδει-κνύεται από πλήθος δημοσιευμάτων.Επειδή ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδης όχι μόνον δεν αμφισβητεί τα γεγονότα, αλλά αντιθέτως τα ομολογεί, διεκδικώντας και την πατρότητα της μεθόδευσης, υποστηρίζοντας ότι καλώς χρήματα της Περιφέρειας κατατίθενται στον προσωπικό του λογαριασμό, μάλιστα «για λόγους διαφάνειας», κατά παράβαση κάθε έννοιας δεοντολογί-ας, θεσμικότητας και τήρησης των σχετικών διατάξεων για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:1) Έχουν κινηθεί και ποιες διαδικασίες διοικητικού ή και πειθαρχικού ελέγχου από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, ιδίως από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Γενικό Επιθεω-ρητή Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, ώστε να διερευνηθούν τα πραγματι-κά περιστατικά, να εντοπισθούν και ακολούθως να καταλογισθούν τυχόν ευθύνες; 2) Εάν δεν έχουν κινηθεί ήδη οι διαδικασίες ελέγχου, προτίθενται να ζητήσουν οι ίδιοι τη διεξαγωγή των ελέγχων καθώς και την πειθαρχική έρευνα κατά των αιρετών και, ενδε-χομένως, άλλων εμπλεκομένων;3) Έχουν διαβιβαστεί αναφορές από τα αρμόδια διοικητικά όργανα προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, για να διερευνηθεί η τυχόν διάπραξη και ποινικών αδικημάτων;4) Δεδομένου ότι σε δημόσια ομολογία του ο Περιφερειάρχης κ. Καρυπίδης υπεραμύνε-ται της συγκεκριμένης πρωτόγνωρης και εξωθεσμικής πρακτικής, προτίθενται να δια-τάξουν έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί εάν δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις άτακτης διαχείρισης, με τη διαχείριση κονδυ-λίων της Περιφέρειας από προσωπικούς λογαριασμούς του κ. Περιφερειάρχη ;Οι ερωτώντες ΒουλευτέςΘεόδωρος ΠαπαθεοδώρουΓιάννης ΚουτσούκοςΓιάννης ΜανιάτηςΒασίλης Κεγκέρογλου ziouzios.blogspot.com

Καταχώρηση Προφίλ Πολιτικού

για καλύτερο αποτέλεσμα, H Φωτογραφία να είναι μεγαλύτερη από 200x200 pixels

Οδός, αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη/Χωριό

Το  Δυναμικό Προφίλ  συμπεριλαμβάνει

  • Εκτενές βιογραφικό σημείωμα ή επικοινωνιακό υλικό της επιλογής σας,
  • Ενσωμάτωση των λογαριασμών σας από το Facebook, Twitter, YouTube, Flicker και άλλα,
  • Πολυμέσα: Φώτο Άλμπουμ, Αρχεία Βίντεο και Ήχου,
  • Συνδέσμους σε υπάρχουσες ιστοσελίδες σας, Συλλογές Ροής από άλλες ιστοσελίδες της προτίμησης σας (RSS)μ ,
  • Προσωπικό ιστολόγιο (BLOG)
  • Προφίλ πλήρης ανάπτυξης (70% της οθόνης) με δικό σας banner
  • Προώθηση του προφίλ σε διαφημιστικά bannes του e-politkos.gr
  • Προσαρμογές της παρουσίασης ανάλογα με τις ανάγκες σας

Σχετικές Δημοσιεύσεις