Κόμμα Φιλελευθέρων

Κόμμα Φιλελευθέρων

 Το Κόμμα Φιλελευθέρων υπό την ηγεσία του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν αυτό που κυβέρνησε την Ελλάδα για αρκετά χρόνια στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα.

Αναλυτικά

 Το Κόμμα Φιλελευθέρων Ιδρύθηκε από τον Εθνάρχη μας Ελευθέριο Βενιζέλο το έτος 1910, μετά την μετάκλησή του από την Κρήτη από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο, προκειμένου να βγάλει την Ελλάδα από το πολιτικό και κοινωνικό αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει.

 Ο  Ελευθέριος Βενιζέλος εδημιούργησε με τους συνεργάτες του το Κόμμα Φιλελευθέρων, την «Πολιτική Σχολή των Φιλελευθέρων», η οποία έδωσε στην χώρα αδάμαντες της Πολιτικής ζωής, οι οποίοι οδήγησαν την Ελλάδα στο δρόμο της ανάπτυξης του εκσυγχρονισμού και της προόδου.

Από την Ίδρυση του Κόμματος το 1910, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτιαξε νέους νόμους για την ανάπτυξη της χώρας, εδημιούργησε κοινωνικές δομές για την προστασία ολοκλήρου του πληθυσμού και εχάραξε εθνική πολιτική και στρατηγική, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδος των 2 Ηπείρων και των 5 θαλασσών.

 

 

 

 

 

 

 

* Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προέρχεται από καταχωρήσεις των πολιτικών ή από φίλους και υποστηρικτές τους. Το υλικό που παρουσιάζεται στα προφίλ και οι ''ειδήσεις΄΄προέρχονται από τους πολιτικούς που προβάλλονται και από ροές από του προσωπικούς τους ιστοχώρους και αλλάζει μόνο με δική τους υπόδειξη.

* Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα μας δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή άλλες αποθετικές ζημιές για οποιαδήποτε χρήση αυτού του web site, ή άλλου web site στο οποιουδήποτε παραπέμπει κάποια διασύνδεση, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων στο δικό σας σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών ή άλλης περίπτωσης, ακόμα και αν έχουμε ενημερωθεί συγκεκριμένα για την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες ζημιές.