ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ

 

 

 

Οι Έλληνες Οικολόγοι (πρώην Ένωση Οικολόγων) είναι ένα ελληνικό πολιτικό Κόμμα που ιδρύθηκε το 1986. Πρόεδρος του Κόμματος είναι ο Δημοσθένης Βεργής, πρώην αυτοαπασχολούμενος, συνδικαλιστής, δημοσιογράφος και ειρηνιστής.