Συνεργασία Π. Πελοποννήσου – Κέντρου Αειφόρου Ανάπτυξης

Συνεργασία Π. Πελοποννήσου – Κέντρου Αειφόρου Ανάπτυξης

Τις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της βιοποικιλότητας, της γεωθερμίας, της διάβρωσης των ακτών και της υφαλμύρωσης των υδάτων μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.), εξέτασαν οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Κωνσταντίνα Νικολάκου, Ανδρέας Πουλάς και Απόστολος Παπαφωτίου, καθώς και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γεώργιος Πουλοκέφαλος, με τον πρόεδρο του Ε.Κ.Β.Α.Α. Βασίλειο Κωστόπουλο, τον Ηλία Δάνδολο, μέλος του ΔΣ του Ε.Κ.Β.Α.Α. και τον Βασίλειο Ζοραπά από την  Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Καταχώρηση Προφίλ Πολιτικού

για καλύτερο αποτέλεσμα, H Φωτογραφία να είναι μεγαλύτερη από 200x200 pixels

Οδός, αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη/Χωριό

Το  Δυναμικό Προφίλ  συμπεριλαμβάνει

  • Εκτενές βιογραφικό σημείωμα ή επικοινωνιακό υλικό της επιλογής σας,
  • Ενσωμάτωση των λογαριασμών σας από το Facebook, Twitter, YouTube, Flicker και άλλα,
  • Πολυμέσα: Φώτο Άλμπουμ, Αρχεία Βίντεο και Ήχου,
  • Συνδέσμους σε υπάρχουσες ιστοσελίδες σας, Συλλογές Ροής από άλλες ιστοσελίδες της προτίμησης σας (RSS)μ ,
  • Προσωπικό ιστολόγιο (BLOG)
  • Προφίλ πλήρης ανάπτυξης (70% της οθόνης) με δικό σας banner
  • Προώθηση του προφίλ σε διαφημιστικά bannes του e-politkos.gr
  • Προσαρμογές της παρουσίασης ανάλογα με τις ανάγκες σας

Σχετικές Δημοσιεύσεις