Τοποθέτηση επί του απολογισμού

 

Το 2011 ήταν η πρώτη χρονιά της εφαρμογής του θεσμού της αιρετής περιφέρειας. Μια χρονιά που σηματοδοτεί ουσιαστικές αλλαγές στον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας.
Αρχικά θα ήθελα να σταθώ στη συγκρότηση της αιρετής περιφέρειας, γιατί αυτή είναι το θεμέλιο για την οργάνωση και τη λειτουργία της περιφέρειας.
Από το πρόγραμμα Καλλικράτης, για την καλύτερη οργάνωση και την αποδοτικότερη λειτουργία της περιφέρειας, προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία θεσμικών οργάνων, εντός συγκεκριμένων μάλιστα προθεσμιών, των υπηρεσιών και των διαχειριστικών λειτουργιών.
Παρ΄όλα αυτά κ.Περιφερειάρχη, η περιφερειακή αρχή στερείται του θεσμικού οργάνου του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, ο οποίος θα έπρεπε να εκλεγεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα τυπικό διαδικαστικό θέμα.
Είναι ένας νέος θεσμός που στόχο έχει την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, συνεισφέρει αποφασιστικά στη βελτίωση της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεων της με τους πολίτες, ενώ από την άλλη πλευρά απαλλάσσει τους αιρετούς ( και ιδίως τον περιφερειάρχη) από τον φόρτο που προκαλούν σχετικά αιτήματα από την πλευρά των πολιτών.
Επίσης κ.Περιφερειάρχη, η περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας, στερείται και ενός άλλου θεσμικού οργάνου, της Περιφερειακής επιτροπής Διαβούλευσης, παρόλο που από την 6-6-2011, η παράταξή μας είχε υποβάλλει σχετικό ερώτημα.
Και μπορεί μεν, να καθιερώνεται ως γνωμοδοτικό καθαρά όργανο αλλά στα πλαίσια της επιτροπής διαβούλευσης επιτυγχάνεται η αναγκαία θεσμική επικοινωνία για ζητήματα συντονισμού και προγραμματισμού μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας, αφού σ΄αυτήν συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμαρχοι της περιφέρειας, εκπρόσωποι οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, επιμελητηρίων και επιστημονικών φορέων, συνεταιριστικών οργανώσεων , εκπρόσωπος της αποκεντρωμένης διοίκησης, των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια και της κοινωνίας των πολιτών.
Σε ποιες διαδικασίες διαβούλευσης με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς και συνεργασίες για την προώθηση στόχων της περιφέρειας, προέβη η περιφερειακή αρχή στον χρόνο που πέρασε;
Επί πλέον, για την εύρυθμη λειτουργία της περιφέρειας προβλέπεται από τον Καλλικράτη η σύσταση δύο επιτροπών στις οποίες το περιφερειακό συμβούλιο μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής πολιτικής που ορίζονται από αυτό, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας.
Παρ΄όλα αυτά, αν και η παράταξή μας από τον Απρίλιο του 2011 έθεσε θέμα προτείνοντας και τις σχετικές επιτροπές, για να επιτύχουμε καλύτερο συντονισμό και προγραμματισμό της περιφέρειάς μας αλλά και καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του περιφερειακού συμβουλίου, και παρόλο που και την 6η Ιουνίου του 2011, 18 περιφερειακοί σύμβουλοι ζητήσαμε τη σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τη σύσταση δύο (2) Περιφερειακών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 164 Ν.3852/1, προχωρήσατε στη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και στην Επιτροπή Κοινωνικής συνοχής, καθυστερημένα τον Σεπτέμβριο του 2011, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχουν συγκροτηθεί και να έχουν συνεδριάσει ούτε μία φορά με ευθύνη και των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών, που ορίσατε ως Προέδρους αυτών.
Και επειδή εκτός από περιφερειακός σύμβουλος είμαι και γυναίκα και η παράταξή μας έχει ως βασική αρχή, την προώθηση και υποστήριξη στην πράξη της ισότητας των φύλων ,δεν μπορεί να μην επισημάνω κ.Περιφερειάρχη, ότι μόλις προχθές προβήκατε στη συγκρότηση της Περιφερειακής επιτροπής Ισότητας των φύλων. Δηλαδή ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας.
Και είμαι βεβαία, ότι εξαναγκασθήκατε να προχωρήστε στη συγκρότησή της και στον βεβιασμένο ορισμό μέλους του περιφερειακού συμβουλίου στην επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2011, προκειμένου να συμμετέχετε στην εκδήλωση που διοργάνωσε τον Δεκέμβριο, η Γενική Γραμματεία Ισότητας, στην Αθήνα και να υπογράψετε την « Ευρωπαϊκή χάρτα για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες».
Δεν μπορεί όλα να τα βλέπουμε σαν τυπικές, γραφειοκρατικές διαδικασίες ή να τα χρησιμοποιούμε για επικοινωνιακούς λόγους.
Δεν ακούσαμε στον απολογισμό σας τι πράξατε για την ένταξη της ισότητας των φύλων στον προγραμματισμό της Περιφέρειας και την υλοποίηση ή έστω δρομολόγηση εξειδικευμένων προγραμμάτων για τις γυναίκες.
Είναι γνωστό ότι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε οι γυναίκες στην Περιφέρειά μας αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα, μιας και η ολοένα αυξανόμενη ανεργία πλήττει πρώτα τις γυναίκες και τους νέους και θα έπρεπε η περιφερειακή αρχή αξιοποιώντας ουσιαστικά την Επιτροπή ισότητας, να μεριμνά και να υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική της, να καταρτίσει ένα πρόγραμμα δράσης για την ισότητα, στο οποίο να καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι ενέργειες και τα μέσα για το σκοπό αυτό..
Η τοπική αυτοδιοίκηση ως βασικός φορέας πολιτικής και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων.
Συνεπώς, κ.Περιφερειάρχη, είναι προφανές ότι δεν προβήκατε καθόλου ή εγκαίρως, στη συγκρότηση και λειτουργία των θεσμικών οργάνων, που είναι το βασικό σημείο για να δρομολογηθεί η εφαρμογή του νέου θεσμού της αιρετής περιφέρειας.
Δεν προβήκατε σ΄εκείνες τις ενέργειες που διαμορφώνουν συνθήκες λειτουργικότητας και διασύνδεσης των περιφερειακών ενοτήτων, ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να παράγεται έργο, να περιορίζεται η γραφειοκρατία και οι επιτελικές λειτουργίες της έδρας της περιφέρειας να συντελούν στη διαμόρφωση περιφερειακής συνείδησης.
Οσον αφορά τον απολογισμό της Π.Ε. Κοζάνης, προφανώς και δεν περιμέναμε να υλοποιηθούν σ΄ένα χρόνο τα έργα και οι δράσεις που αναγράφονται στο πρόγραμμα της πλειοψηφούσας παράταξης.
Τι υλοποιήσατε και ως συνέχεια της Ν. Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, τι ξεκινήσατε και τι δρομολογήσατε ως νέα διοίκηση και ποιους στόχους εξυπηρέτησαν και ποιες προτεραιότητες;
Δεν μπορεί να μην επισημάνω π.χ. ότι υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του δρόμου Κοζάνης –Σερβίων, αν και έγιναν επιμέρους εντάξεις έργων, καθώς και καθυστέρηση ολοκλήρωσης της επαρχιακής οδού Δυτικής Εορδαίας, η οποία ξεκίνησε από την προηγούμενη Ν.Αυτοδιοίκηση.
Πως αναβαθμίζεται το οδικό δίκτυο στην Π.Ε Κοζάνης, ώστε να αναδειχτεί σε οριζόντια παράμετρο για την τουριστική ,οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας;
΄Οσον αφορά τη δημοπράτηση δύο Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην Εγνατία οδό, εμείς ως παράταξη, προτείνουμε να δεσμευτεί ο ανάδοχος να κατασκευαστούν οι σταθμοί, βάσει της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της περιοχής, με παράλληλη προβολή των τοπικών προϊόντων.
Στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, με δεδομένο ότι είναι τομείς που θα περιέλθουν στην αρμοδιότητα της περιφέρειας στο τέλος του χρόνου, τι σχεδιάσατε και τι δρομολογήσατε για την αναβάθμιση των συνθηκών υγείας στην περιοχή;
Και μη μου πείτε για τον περιβάλλοντα χώρο του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου το οποίο υλοποιείται ήδη και την επέκταση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου με νέα πτέρυγα που εντάχθηκε ήδη στο ΕΣΠΑ.
Υπάρχει και το Νοσοκομείο Κοζάνης και τα Κέντρα Υγείας, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους.
Επίσης δεν μπορεί να μην επισημάνω την άρνησή σας, στο αίτημα που υποβάλαμε ως παράταξη, να παραχωρηθεί στο Δήμο Πτολεμαΐδας, για να καλύψει στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών του, το κτίριο της Ν.Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, που βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα ,το οποίο παραμένει κενό και λεηλατείται καθημερινά, προσθέτοντας επί πλέον έξοδα στη σημερινή διοίκηση για την αποκατάστασή του.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ο νέος θεσμός της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης δημιουργήθηκε για να υπηρετήσει πιο αποτελεσματικά την ανάπτυξη των περιφερειών με αιρετούς εκπροσώπους που μπορούν να αποφασίζουν για την τύχη του τόπου τους.
Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο να μας βλέπουν να κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική, να βγάζουμε ψηφίσματα, να διαπιστώνουμε τα κακώς κείμενα χωρίς να πράττουμε κάτι για τη διόρθωσή τους, να διαχειριζόμαστε τα χρήματα χωρίς να υπάρχει ένα θετικό αντίκρισμα στη ζωή τους.
Δεν μπορεί να είμαστε διαχειριστές και διεκπεραιωτές.
Πρέπει να έχουμε πολιτικές και προτάσεις ,προκειμένου να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση της σημερινής δύσκολης οικονομικής κατάστασης και στην ανάπτυξη της περιφέρειάς μας μακροπρόθεσμα.
Κε περιφερειάρχη, δεν οργανώσατε έγκαιρα και αποτελεσματικά την περιφέρεια, ώστε να συγκροτηθεί μία δομή λειτουργική, αποτελεσματική και ικανή να παράξει έργο.
 

 

No votes yet

Καταχώρηση Προφίλ Πολιτικού

για καλύτερο αποτέλεσμα, H Φωτογραφία να είναι μεγαλύτερη από 200x200 pixels

Οδός, αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη/Χωριό

Το  Δυναμικό Προφίλ  συμπεριλαμβάνει

  • Εκτενές βιογραφικό σημείωμα ή επικοινωνιακό υλικό της επιλογής σας,
  • Ενσωμάτωση των λογαριασμών σας από το Facebook, Twitter, YouTube, Flicker και άλλα,
  • Πολυμέσα: Φώτο Άλμπουμ, Αρχεία Βίντεο και Ήχου,
  • Συνδέσμους σε υπάρχουσες ιστοσελίδες σας, Συλλογές Ροής από άλλες ιστοσελίδες της προτίμησης σας (RSS)μ ,
  • Προσωπικό ιστολόγιο (BLOG)
  • Προφίλ πλήρης ανάπτυξης (70% της οθόνης) με δικό σας banner
  • Προώθηση του προφίλ σε διαφημιστικά bannes του e-politkos.gr
  • Προσαρμογές της παρουσίασης ανάλογα με τις ανάγκες σας

Σχετικές Δημοσιεύσεις