Υποψήφιοι εκτός βουλής

Η σειρά εμφάνισης καθορίζεται από την ημερήσια επισκεψιμότητα

ΛΑΟΣ Κορινθίας ΛΑΟΣ Β' Αθηνών ΛΑΟΣ Α' Αθηνών ΛΑΟΣ Βοιωτίας ΛΑΟΣ Φθιώτιδας
ΛΑΟΣ Αχαίας ΛΑΟΣ Καρδίτσας ΛΑΟΣ Λάρισας ΛΑΟΣ Σερρών ΛΑΟΣ Σερρών
ΛΑΟΣ Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ Χίου ΚΚΕ Φωκίδας ΚΚΕ Φλώρινας ΚΚΕ Σερρών
ΚΚΕ Σάμου ΚΚΕ Πέλλας ΚΚΕ Μεσσηνίας ΚΚΕ Λάρισας ΚΚΕ Κορινθίας
ΚΚΕ Κορινθίας ΚΚΕ Κορινθίας ΚΚΕ Κοζάνης ΚΚΕ Κέρκυρας ΚΚΕ Καρδίτσας
ΚΚΕ Καβάλας ΚΚΕ Καβάλας ΚΚΕ Ηρακλείου ΚΚΕ Ευρυτανίας ΚΚΕ Δωδεκανήσου
ΚΚΕ Δωδεκανήσου ΚΚΕ Βοιωτίας ΚΚΕ Αρτας ΚΚΕ Αρτας ΚΚΕ Β' Πειραιώς
ΚΚΕ Αττικής ΚΚΕ Αττικής ΚΚΕ Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ Α' Πειραιώς ΚΚΕ Α' Πειραιώς
ΚΚΕ Α' Αθηνών ΝΔ Ροδόπης ΝΔ Μαγνησίας ΝΔ Καβάλας ΝΔ Θεσπρωτίας
ΝΔ Ηρακλείου ΝΔ Δωδεκανήσου ΝΔ Αττικής ΝΔ Β' Αθηνών ΝΔ Β' Αθηνών