Υποψήφιοι εκτός βουλής

Η σειρά εμφάνισης καθορίζεται από την ημερήσια επισκεψιμότητα

ΣΥΡΙΖΑ Βοιωτίας ΣΥΡΙΖΑ Αττικής ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδος ΣΥΡΙΖΑ Α' Αθηνών ΣΥΡΙΖΑ Α' Αθηνών
ΛΑΟΣ Ρεθύμνης ΛΑΟΣ Ρεθύμνης ΛΑΟΣ Χανίων ΛΑΟΣ Δωδεκανήσου ΛΑΟΣ Κυκλάδων
ΛΑΟΣ Χίου ΛΑΟΣ Λακωνίας ΛΑΟΣ Μεσσηνίας ΛΑΟΣ Κορινθίας ΛΑΟΣ Β' Αθηνών
ΛΑΟΣ Ευβοιας ΛΑΟΣ Ευρυτανίας ΛΑΟΣ Αχαίας ΛΑΟΣ Αιτωλοακαρνανίας ΛΑΟΣ Κέρκυρας
ΛΑΟΣ Κέρκυρας ΛΑΟΣ Τρικάλων ΛΑΟΣ Λάρισας ΛΑΟΣ Πρέβεζας ΛΑΟΣ Πέλλας
ΛΑΟΣ Κιλκίς ΛΑΟΣ Κιλκίς ΛΑΟΣ Β' Θεσσαλονίκης ΛΑΟΣ Α' Θεσσαλονίκης ΛΑΟΣ Α' Θεσσαλονίκης
ΛΑΟΣ Δράμας ΛΑΟΣ Δράμας ΚΚΕ Χίου ΚΚΕ Φλώρινας ΚΚΕ Σερρών
ΚΚΕ Ροδόπης ΚΚΕ Ρεθύμνης ΚΚΕ Ρεθύμνης ΚΚΕ Πρέβεζας ΚΚΕ Πρέβεζας
ΚΚΕ Μεσσηνίας ΚΚΕ Μαγνησίας ΚΚΕ Λασιθίου ΚΚΕ Λάρισας ΚΚΕ Κιλκίς
ΚΚΕ Κεφαλληνίας ΚΚΕ Ευρυτανίας ΚΚΕ Ευβοιας ΚΚΕ Γρεβενών ΚΚΕ Αττικής