Υποψήφιοι εκτός βουλής

Η σειρά εμφάνισης καθορίζεται από την ημερήσια επισκεψιμότητα

ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Α' Θεσσαλονίκης ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Α' Θεσσαλονίκης ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Β' Θεσσαλονίκης ΜΛ-ΚΚΕ Ημαθίας ΜΛ-ΚΚΕ Β' Θεσσαλονίκης
ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ (μ-λ) Γρεβενών ΚΚΕ (μ-λ) Α' Θεσσαλονίκης ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Β' Θεσσαλονίκης ΛΑΟΣ Α' Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ Πέλλας ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης
ΠΑΣΟΚ Ημαθίας ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Πέλλας ΣΥΡΙΖΑ Α' Θεσσαλονίκης ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Α' Θεσσαλονίκης ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Α' Θεσσαλονίκης
ΝΔ Ημαθίας ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Ημαθίας ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Χαλκιδικής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης ΝΔ Πέλλας
ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καστοριάς Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Πιερίας ΝΔ Χαλκιδικής ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ (μ-λ) Β' Θεσσαλονίκης
ΛΑΟΣ Πέλλας ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Α' Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Α' Θεσσαλονίκης ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Καστοριάς
ΛΑΟΣ Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ Χαλκιδικής ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Χαλκιδικής ΚΚΕ Ημαθίας ΠΑΣΟΚ Β' Θεσσαλονίκης
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Κοζάνης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΔ Αχαίας ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Β' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ Χαλκιδικής ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης
ΠΑΣΟΚ Ημαθίας ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Φλώρινας ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Πιερίας ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Β' Θεσσαλονίκης