Υποψήφιοι εκτός βουλής

Η σειρά εμφάνισης καθορίζεται από την ημερήσια επισκεψιμότητα

ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Κοζάνης ΣΥΡΙΖΑ Α' Θεσσαλονίκης ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Β' Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Χαλκιδικής
ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας Φιλελεύθερη Συμμαχία Καστοριάς ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ (μ-λ) Β' Θεσσαλονίκης ΠΑΣΟΚ Πέλλας
ΝΔ Χαλκιδικής Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Β' Θεσσαλονίκης ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Καστοριάς ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Κοζάνης ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Β' Θεσσαλονίκης
ΚΚΕ Ημαθίας ΚΚΕ Β' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ (μ-λ) Β' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ (μ-λ) Χαλκιδικής ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Χαλκιδικής
ΚΚΕ Πέλλας ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γρεβενών ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Χαλκιδικής ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Πέλλας ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης
Α.Σ.Κ.Ε. Χαλκιδικής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Πιερίας ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Α' Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Α' Θεσσαλονίκης
ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ Α' Θεσσαλονίκης Φιλελεύθερη Συμμαχία Γρεβενών Φιλελεύθερη Συμμαχία Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ Α' Θεσσαλονίκης
ΠΑΣΟΚ Γρεβενών Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Κοζάνης ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ (μ-λ) Καστοριάς
ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Φλώρινας ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Πέλλας ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Φλώρινας
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Φλώρινας ΠΑΣΟΚ Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας Φιλελεύθερη Συμμαχία Α' Θεσσαλονίκης