Υποψήφιοι εκτός βουλής

Η σειρά εμφάνισης καθορίζεται από την ημερήσια επισκεψιμότητα

ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής ΚΚΕ Καστοριάς ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Ημαθίας ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Πέλλας ΚΚΕ Πέλλας
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Α' Θεσσαλονίκης ΛΑΟΣ Φλώρινας ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ημαθίας ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Πέλλας ΝΔ Πιερίας
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Α' Θεσσαλονίκης ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Κοζάνης ΣΥΡΙΖΑ Α' Θεσσαλονίκης ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Α' Θεσσαλονίκης Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Καστοριάς
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Κοζάνης ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Α' Θεσσαλονίκης ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Α' Θεσσαλονίκης ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κοζάνης
Φιλελεύθερη Συμμαχία Φλώρινας ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Β' Θεσσαλονίκης ΛΑΟΣ Α' Θεσσαλονίκης ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης
ΚΚΕ (μ-λ) Ημαθίας ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Α' Θεσσαλονίκης ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Πιερίας Α.Σ.Κ.Ε. Καστοριάς ΛΑΟΣ Καστοριάς
ΣΥΡΙΖΑ Β' Θεσσαλονίκης ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Κοζάνης ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Καστοριάς ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γρεβενών
ΚΚΕ Β' Θεσσαλονίκης ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ Α' Θεσσαλονίκης Φιλελεύθερη Συμμαχία Α' Θεσσαλονίκης ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Κοζάνης
ΝΔ Πιερίας ΚΚΕ Πιερίας ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΥΛΒΑΝΑ ΠΑΣΟΚ Β' Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας ΝΔ Χαλκιδικής
ΛΑΟΣ Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ (μ-λ) Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ Γρεβενών ΝΔ Α' Θεσσαλονίκης ΝΔ Α' Θεσσαλονίκης