Υποψήφιοι εκτός βουλής

Η σειρά εμφάνισης καθορίζεται από την ημερήσια επισκεψιμότητα

ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης Α.Σ.Κ.Ε. Χαλκιδικής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Α' Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Α' Θεσσαλονίκης
ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ Α' Θεσσαλονίκης Φιλελεύθερη Συμμαχία Γρεβενών Φιλελεύθερη Συμμαχία Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ Α' Θεσσαλονίκης
ΠΑΣΟΚ Γρεβενών Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Κοζάνης ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ (μ-λ) Καστοριάς
ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α' Θεσσαλονίκης ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Φλώρινας ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Πέλλας ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Φλώρινας
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Φλώρινας ΠΑΣΟΚ Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας Φιλελεύθερη Συμμαχία Α' Θεσσαλονίκης
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Κοζάνης ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Χαλκιδικής Φιλελεύθερη Συμμαχία Κοζάνης Φιλελεύθερη Συμμαχία Α' Θεσσαλονίκης Φιλελεύθερη Συμμαχία Χαλκιδικής
ΚΚΕ (μ-λ) Α' Θεσσαλονίκης ΜΑΤΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΟΣ Β' Θεσσαλονίκης ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Α' Θεσσαλονίκης ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Χαλκιδικής ΚΚΕ (μ-λ) Φλώρινας
ΛΑΟΣ Χαλκιδικής Φιλελεύθερη Συμμαχία Πέλλας ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Α' Θεσσαλονίκης ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Κοζάνης ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Α' Θεσσαλονίκης
ΚΚΕ (μ-λ) Πιερίας Φιλελεύθερη Συμμαχία Χαλκιδικής ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής ΚΚΕ Καστοριάς ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Ημαθίας
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖ. ΑΡΙΣΤ. Πέλλας ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Α' Θεσσαλονίκης ΛΑΟΣ Φλώρινας ΔΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ημαθίας ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Πέλλας