Υποψήφιοι εκτός βουλής

Η σειρά εμφάνισης καθορίζεται από την ημερήσια επισκεψιμότητα

ΛΑΟΣ Ημαθίας ΛΑΟΣ Κιλκίς ΛΑΟΣ Κιλκίς ΛΑΟΣ Σερρών ΛΑΟΣ Σερρών
ΛΑΟΣ Σερρών ΛΑΟΣ Β' Θεσσαλονίκης ΛΑΟΣ Α' Θεσσαλονίκης ΛΑΟΣ Καβάλας ΛΑΟΣ Καβάλας
ΛΑΟΣ Δράμας ΛΑΟΣ Δράμας ΛΑΟΣ Εβρου ΛΑΟΣ Εβρου ΚΚΕ Χανίων
ΚΚΕ Φωκίδας ΚΚΕ Φθιώτιδας ΚΚΕ Φθιώτιδας ΚΚΕ Φθιώτιδας ΚΚΕ Σερρών
ΚΚΕ Σερρών ΚΚΕ Σάμου ΚΚΕ Ροδόπης ΚΚΕ Μεσσηνίας ΚΚΕ Μεσσηνίας
ΚΚΕ Μαγνησίας ΚΚΕ Λευκάδας ΚΚΕ Λέσβου ΚΚΕ Λασιθίου ΚΚΕ Λάρισας
ΚΚΕ Λάρισας ΚΚΕ Λακωνίας ΚΚΕ Κυκλάδων ΚΚΕ Κυκλάδων ΚΚΕ Κοζάνης
ΚΚΕ Κεφαλληνίας ΚΚΕ Καρδίτσας ΚΚΕ Καρδίτσας ΚΚΕ Καρδίτσας ΚΚΕ Καβάλας
ΚΚΕ Καβάλας ΚΚΕ Ηρακλείου ΚΚΕ Ηρακλείου ΚΚΕ Ηρακλείου ΚΚΕ Ηλείας
ΚΚΕ Ευρυτανίας ΚΚΕ Ευβοιας ΚΚΕ Εβρου ΚΚΕ Εβρου ΚΚΕ Δωδεκανήσου