Υποψήφιοι Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών

Σημείωση: Η ενότητα ανανεώνεται συνεχώς και αποτελείται από ήδη υπάρχοντες πολιτικούς της τοπικής αυτοδιοίκησης , από τα πρόσωπα που αυτοπροτάθηκαν ή ετεροπροτάθηκαν και από πολιτικούς που οι πληροφορίες στον έντυπο - ηλεκτρονικό τύπο και τα blog τους αναφέρουν ως πιθανούς υποψήφιους. Η σειρά εμφάνισης καθορίζεται από την ημερήσια επισκεψιμότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΔΥΝΑΤΗ ΣΙΘΩΝΙΑ Νέοι ορίζοντες για το Βόιο ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ